നോര്‍ക്ക-റൂട്ട്സ് മുഖേന പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു | Recruitment of female nurses to Ministry of Health, Saudi Arabia-Chennai Edition II | നോര്‍ക്ക ലീഗല്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് മാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 15/08/2023 | Recruitment of female nurses to Ministry of Health, Saudi Arabia-Cochin Edition II | RECRUITMENT OF PERFUSIONISTS TO MINISTRY OF HEALTH - KINGDOM OF SAUDI ARABIA | Recruitment of Nurses to Canada | URGENTLY REQUIRED – SPECIALIST/CONSULTANT DOCTORS TO MINISTRY OF HEALTH - KINGDOM OF SAUDI ARABIA | Quotations invited for Bus travel Services - Know India Programme 2023 | Triple Win Recruitment of Nurses to Germany-September 2023 | LIST OF STAFF NURSES SHORTLISTED FOR ATTENDING ONLINE INTERVIEWS TO BAHRAIN | Tenders are invited from reputed printing and designing companies | UK - Talent Mobility Drive" - Continuous online interviews for nurses and Operation Department Practitioners | SPECIALIST DOCTORS PROVISIONALLY SELECTED FOR KUWAIT NATIONAL GUARD ( 2ND PHASE) | Additional Waitlist for Triple Win Program IIIrd Edition | UK - Talent mobility Drive" - Continuous online interviews for nurses - Recruitment to the UK | List of Social Workers & Senior Support Workers Eligible for further process | Application called for Norka OET/IELTS/GERMAN language training | List of selected candidates of UK Careers Fayre held during November 2022 | Application called for Norka OET/IELTS/GERMAN language training | പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു | Shortlisted candidates for Triple Win program - November 2022 | List of Shortlisted Candidates for the interview of NORKA Triple Win Programme | യു എ ഇ യിലെ പരിഷ്ക്കരിച്ച തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ - നിയമവകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരള സർക്കാർ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാള വിവർത്തനത്തിന് ഈ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക | NORKA ROOTS SKILL UPGRADATION TRAINING PROGRAM - OET SCREENING TEST - RESULT | പ്രവാസിമലയാളികളുടെ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു | SAFE AND LEGAL MIGRATION OF INDIAN WORKERS GOR OVERSEAS EMPLOYMENT-MALAYALAM | നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് | For any enquiries/complaints related to ID Card, please contact : 0091 8802 012345 (from Abroad) /1800 425 3939 (from India) |

SERVICES

PRAVASI ID / PRAVASI RAKSHA INSURANCE POLICY / STUDENT ID

(Outside India) Do you live and work outside India? If yes, do you have a Pravasi ID Card? If you don’t, you are indeed missing out on a lot of services and facilities.

NRK INSURANCE CARD

(Outside Kerala) Do you live and work outside Kerala? NRK Insurance Card entitles every NRK to avail all services and facilities offered by NORKA Roots.

SKILLS AND TRAINING

Skill Upgradation training program intends to impart sufficient job related training to young aspirants who dream of a career abroad.World welcomes the skilled. Get access to the right skills right here.

CERTIFICATE ATTESTATION

If you want a safe and dignified career or a higher education abroad, get all your educational documents attested by NORKA Roots.

SCHEMES


Santhwana

A distress relief scheme intended to provide time bound financial support to the Pravasi who has returned back to his homeland. The scheme can be availed for medical treatments, death assistance, marriage assistance, purchase of physical aids to combat disability etc. The NRK who applies for the Santhwana scheme should have worked abroad for not less than two years. The annual family income of the applicant should not exceed one lakh rupees.

Register know more...

Media


$smallRightSideImage.getAttribute(

-

$smallRightSideImage.getAttribute(

-

നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡയറക്ക്‌ടേഴ്‌സ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്

- 19 Feb 2021

NEW JOBS

Job Title: STAFF NURSES TO BAHRAIN

Employer Name :IBN AL NAFEES HOSPITAL

Last Date of Application : 12-06-2023

bahrain

Qualification : BSc/POST BSc/ GNM IN NURSING FOR FEMALE CANDIDATES & BSc NURSING FOR MALE CANDIDATES

Salary : 350

Age Limit : 35

Gender : All

Experience Details :Female Nurses Experience : Minimum 1 year Required (Till date experience after completing the nursing degree without working Gap) Department : Departments like ICU; Medical Surgical; Operation Theatre Male nurses Experience : Minimum 2 years Required (Till date experience after completing the nursing degree without working Gap) Department : Departments like Emergency; Ambulance; Paramedic

CLOSED

Job Title: STAFF NURSES TO AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES KSA

Employer Name :AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES Co, SAUDI ARABIA(PRIVATE HOSPITAL)

Last Date of Application : 31-05-2023

saudi-arabia

Qualification : BSc NURSING

Salary : SAR 4050

Age Limit : 35

Gender : Female

Experience Details :Minimum 1year Required (Till date experience after completing the nursing degree without working Gap)

CLOSED

Job Title: HEAD NURSE VACANCY AT SAUDI ARABIA

Employer Name :AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES Co, SAUDI ARABIA(PRIVATE HOSPITAL)

Last Date of Application : 10-12-2022

saudi-arabia

Qualification : BACHELOR'S DEGREE IN NURSING

Salary : 6000

Age Limit : 40

Gender : Female

Experience Details :MINIMUM 5 YEARS OF EXPERIENCE AS A HEAD NURSE

CLOSED

Know More....

Board of Directors

Sri. Pinarayi Vijayan
Hon'ble CM,Chairman
Sri. M.A. Yusuff Ali
Vice Chairman
Sri. P. Sreeramakrishnan
Resident Vice Chairman
Dr. Ravi Pillai
Director
Sri. M. Anirudhan
Director
Sri. Azad Moopan
Director
Sri. O.V. Musthafa
Director
Sri. C. V. Rappai
Director
Sri J K Menon
Director
Sri. Suman Billa IAS
Principal Secretary
Sri. Harikrishnan Namboothiri K
CEO
Smt. Bindu Rani. C
Additional Secretary Finance

NORKA ROOTS MOBILE APP

NORKA ROOTS

Now NORKA Roots is available on your fingertips!
Download now on google play